ข้อมูลนักวิจัย สุรชัย เตชะเอ้ย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachai Techaoei
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0982865XXX
  • E-Mail Addressdr.surachai1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrobiology, Biotechnology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00225
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอาหารปลาสำเร็จรูปจากสารสีเชื้อราโมแนสคัสเพื่อใช้เป็นสารเร่งสีและเร่งการเจริญเติบโตของปลาทอง หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การศึกษาศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของสารสกัดมาตรฐานหญ้าดอกขาว เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม เพื่อลดอาการนอนไม่หลับ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : ผลของเชื้อราโมแนสคัสต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นบ้านเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การพัฒนาเครื่องดื่มบัวเข้มข้นป้องกันอาการสมองเสื่อม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพส่วนต่างๆของบัวหลวงที่ผ่านกระบวนการหมักเพื่อเป็นสารช่วยลดเลือนริ้วรอยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้เหลือทิ้งจากตลาดไท ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสารสีธรรมชาติด้วยเชื้อโมแนสคัสจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะยาไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดสำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า พี่เลี้ยง 16. 2560 : การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2560 : การศึกษาอณูชีวโมเลกุลของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารทุติยภูมิจากบัวพันธุ์มะเหมี่ยวต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรคปริทันต์และแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ หัวหน้าโครงการ 18. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย