ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nipat Jongsawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816824XXX
  • E-Mail Addresnipatj@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ปัญญาประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00033
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์