ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการแข่งขันทางโทรทัศน์แบบออกอากาศสดและดูย้อนหลังของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0891066XXX
  • E-Mail Addresj_julong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00035
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการแข่งขันทางโทรทัศน์แบบออกอากาศสดและดูย้อนหลังของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Behavioral Survey Watching the Competition Program Television on live and View Retrospective of Teenage Audience.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ กมล สังข์ทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์