ข้อมูลนักวิจัย กมล สังข์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0625425XXX
  • E-Mail Addressmccary2010@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00177
  จำนวนคนดู