ข้อมูลนักวิจัย กมล สังข์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0891066XXX
  • E-Mail Addressj_julong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00010
  จำนวนคนดู