ข้อมูลนักวิจัย กมล สังข์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0891066XXX
  • E-Mail Addressj_julong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00026
  จำนวนคนดู