ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สเปรย์และเซรั่มจากน้ำไม้ไผ่บริสุทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Warachet Khobjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0846116XXX
  • E-Mail Addreswarachate7406@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00083
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สเปรย์และเซรั่มจากน้ำไม้ไผ่บริสุทธิ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์