ข้อมูลนักวิจัย วรเชษฐ์ ขอบใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Warachet Khobjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0846116XXX
  • E-Mail Addresswarachate7406@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00222
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ฤทธิ์ต่อระบบห้ามเลือดของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน) หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สเปรย์และเซรั่มจากน้ำไม้ไผ่บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ ผู้ร่วมวิจัย