ข้อมูลงานวิจัย สภาวะความผันแปรที่สัมพันธ์ของรูปทรงกับบริเวณว่าง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.คมสันต์ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Khomsan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897987XXX
  • E-Mail AddresKhumsingha.2507@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประติมากรรม-วาดเส้น
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00257
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สภาวะความผันแปรที่สัมพันธ์ของรูปทรงกับบริเวณว่าง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Conditions of variation related to shape and free space
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.คมสันต์ คำสิงหา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์