ข้อมูลนักวิจัย คมสันต์ คำสิงหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.คมสันต์ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Khomsan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897987XXX
  • E-Mail AddressKhumsingha.2507@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประติมากรรม-วาดเส้น
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00355
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์