ข้อมูลงานวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Narongchai Ojaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847115XXX
  • E-Mail AddresO-charoen1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00040
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณรงค์ชัย โอเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์