ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนาการเชื่อมใต้น้ำอัตโนมัติโดยใช้แขนกล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิเชียร อูปแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wichian Ooppakaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0914062XXX
  • E-Mail Addreswichian101@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInstrument Industrial&Medical, Digital Image Processing, Microbased systemdesign
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00067
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาการเชื่อมใต้น้ำอัตโนมัติโดยใช้แขนกล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Studying and developing automatic underwater welding using robot arm
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วิเชียร อูปแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์