ข้อมูลนักวิจัย วิเชียร อูปแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิเชียร อูปแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wichian Ooppakaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0914062XXX
  • E-Mail Addresswichian101@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInstrument Industrial&Medical, Digital Image Processing, Microbased systemdesign
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00134
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการชาร์จรถไฟฟ้าผ่านระบบ NB-IoT สำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การศึกษาและพัฒนาการเชื่อมใต้น้ำอัตโนมัติโดยใช้แขนกล หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นโดยใช้เทคนิคการกรองแบบมอร์โฟโลยีในตรวจจับอาการเสียของ register chip ของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาเครื่องตรวจรู้ของอัตราการไหลและอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายด้วย สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ