ข้อมูลงานวิจัย การลดการดีดตัวกลับในการพับชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kunlachart Junlapen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0839155XXX
  • E-Mail Addreskunlachart.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญManufacturing Processes
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00043
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การลดการดีดตัวกลับในการพับชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Reduction of Springback in the Bending for Progressive Dies
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ กุลชาติ จุลเพ็ญ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์