ข้อมูลนักวิจัย กุลชาติ จุลเพ็ญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kunlachart Junlapen
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0839155XXX
  • E-Mail Addresskunlachart.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญManufacturing Processes
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00344
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ปรับปรุงและเพิ่มผลิตผลในกระบวนการผลิตฮ่อยจ๊อ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : เครื่องผ่าครึ่งลูกมะพร้าวสำหรับทำกะทิอัตโนมัติแบบไม่แยกเปลือก หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การลดการดีดตัวกลับในการพับชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและลดเวลาในกระบวนการบรรจุกระป๋องลงในกล่อง หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาเครื่องย่อยก้อนน้ำตาลมะพร้าวแบบจานมีดหมุน หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องบดสำหรับการผลิตน้ำตาลมะพร้าวผง หัวหน้าโครงการ 7. 2558 : เครื่องตีป่นก้อนน้ำตาลมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย 8. 2558 : การพัฒนาเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยระบบท่อร่วม หัวหน้าโครงการ 9. 2558 : การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว หัวหน้าโครงการ 10. 2556 : การศึกษาอิทธิพลของรัศมีบ่าดายในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมแบบมีปีกด้วยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง หัวหน้าโครงการ