ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพจัดส่งเอกสารและสิ่งของด่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศของธุรกิจจัดส่งพัสดุในยุคดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Madaoh Sulong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819345XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00165
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพจัดส่งเอกสารและสิ่งของด่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศของธุรกิจจัดส่งพัสดุในยุคดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of domestic and international express delivery professionals in the digital age of parcel delivery business
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.มะดาโอะ สุหลง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์