ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากล่องสาธิตการผสมแสงและความเปรียบต่างแบบไซมัลเทเนียส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Uravis Tangkitviwat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0897915XXX
  • E-Mail Addresuravis_t@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากล่องสาธิตการผสมแสงและความเปรียบต่างแบบไซมัลเทเนียส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Demonstration Box for Color Mixing and Simultaneous Contrast Phenomena
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์