ข้อมูลนักวิจัย อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Uravis Tangkitviwat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0897915XXX
  • E-Mail Addressuravis_t@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของมาคิวลาพิกเม้นท์บนจอประสาทตาและพฤติกรรมการใช้จอแสดงผลของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนากล่องสาธิตการผสมแสงและความเปรียบต่างแบบไซมัลเทเนียส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การออกแบบป้ายเตือนและป้ายจราจรในสภาวะแสงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางไทย : การออกแบบที่เป็นกลางทางเพศ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาความหนาแน่นของมาคิวลาพิกเม้นท์บนจอประสาทตาคนไทย หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การทดลองการเปลี่ยนแปลงสารให้สีจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นตัวชี้วัดการมีออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ พี่เลี้ยง 7. 2560 : ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบสีและความสะดุดตาสี หัวหน้าโครงการ