ข้อมูลงานวิจัย การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suraphan Guntanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899626XXX
  • E-Mail Addresfa1634@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ คุมงานก่อสร้าง งานไม้
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00066
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
2. ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์