ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jaturong Lungkapin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867083XXX
  • E-Mail Addresjaturong.l@en.rmutt.ac.th, leaw44@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรด้วย CAD/CAM/CAE
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00054
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of a Lotus Seed Sizing Machine
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. สุนัน ปานสาคร
2. รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์