ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาคุณสมบัติของแกนลำต้นมันสำปะหลัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวาน พรรณดวงเนตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Schwan Pundoangnetr
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894514XXX
  • E-Mail Addresschwan.p@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติของแกนลำต้นมันสำปะหลัง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study of Tapioca pith properties
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ชวาน พรรณดวงเนตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ประสพโชค หอปรีชากิจ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์