ข้อมูลนักวิจัย ชวาน พรรณดวงเนตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวาน พรรณดวงเนตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Schwan Pundoangnetr
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894514XXX
  • E-Mail Addressschwan.p@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00058
  จำนวนคนดู