ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบลดแรงปิดเปิดสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimsiree Suwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0903219XXX
  • E-Mail Addrespimsiree_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood Processing
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00068
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบลดแรงปิดเปิดสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์