ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์สิรี สุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimsiree Suwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0903219XXX
  • E-Mail Addresspimsiree_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood Processing
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00460
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย