ข้อมูลงานวิจัย เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาของจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Lalita Siriwattananon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0817653XXX
  • E-Mail Addresaunlalita@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ, เกษตรอินทรีย์,เทคโนโลยีการอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00057
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาของจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์