ข้อมูลนักวิจัย ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissLalita Siriwattananon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0817653XXX
  • E-Mail Addressaunlalita@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ, เกษตรอินทรีย์,เทคโนโลยีการอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00033
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและผลของการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วย หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาของจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและฟีนอลิกในข้าวไรซ์เบอรี่บดละเอียด หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีและธาตุเหล็กในส่วนต่างๆ ของมะรุม หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของกระบวนการทำแห้งผงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ