ข้อมูลนักวิจัย ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Lalita Siriwattananon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0817653XXX
  • E-Mail Addressaunlalita@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ, เกษตรอินทรีย์,เทคโนโลยีการอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00266
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนากระบวนการทำแห้งหนอนแมลงวันลายเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์หนอนแมลงวันลายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตภาคเกษตรอาหาร หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพโปรตีนสูงจากผำ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : ยกระดับศักยภาพนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาตคจากผำ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการและสารสำคัญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชง หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : ผลของสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของไข่ผำอบแห้ง ที่ปรึกษา 7. 2564 : การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรด พี่เลี้ยง 8. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและผลของการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วย หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาของจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและฟีนอลิกในข้าวไรซ์เบอรี่บดละเอียด หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : ผลของกระบวนการทำแห้งผงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีและธาตุเหล็กในส่วนต่างๆ ของมะรุม หัวหน้าโครงการ