ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ น้อยใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางYaowamal Noimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าพนักงานธุรการ
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง(GC)
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ เยาวมาลย์ น้อยใหม่
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์