ข้อมูลนักวิจัย เยาวมาลย์ นามใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ นามใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางYaowamal Nammai
  • ตำแหน่งทางวิชาการชำนาญการ
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการเกษตร
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Addressn_yaowamal3@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น GC (MS) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00109
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : องค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากบัวขาวมงคล ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาสีเอกรงค์จากบัวฉลองขวัญ และบัวสายแดง เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว Nymphaea Pygmaea Helvola และ Nymphaea Aurora หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว Nymphaea Pygmaea Helvola และ Nymphaea Aurora หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวบาในสภาวะปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การกระตุ้นการงอกของเมล็ดบัวยักษ์ลูกผสมสายพันธุ์เอทราสน์ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ