ข้อมูลนักวิจัย เยาวมาลย์ น้อยใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ น้อยใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Yaowamal Noimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Addressn_yaowamal3@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น AAS, GC และทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00015
  จำนวนคนดู