ข้อมูลนักวิจัย เยาวมาลย์ น้อยใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ น้อยใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางYaowamal Noimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าพนักงานธุรการ
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง(GC)
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู