ข้อมูลงานวิจัย การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSutthawan Suphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0817169XXX
  • E-Mail Addressuttawan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้สาหร่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Isolation of Microalgae form Extreme Environment for Antioxidant and Photoprotective Compounds Production
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ สุทธวรรณ สุพรรณ
ผู้ร่วมวิจัย 1. สิริแข พงษ์สวัสดิ์
2. ผศ.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์