ข้อมูลงานวิจัย เทคนิคการกลับบิดด้วยรหัสมอดูเลชันอัตรา 2/3 แบบ 2 มิติ ในระบบบิตแพตเทิร์นมิเดีย"

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wiparat Busyatras
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891321XXX
  • E-Mail Addreswiparat_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประมาณคำสัญญาณโนฮาร์ดดิสก์ไดรพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00056
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เทคนิคการกลับบิดด้วยรหัสมอดูเลชันอัตรา 2/3 แบบ 2 มิติ ในระบบบิตแพตเทิร์นมิเดีย"
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ วิภารัตน์ บุษยาตรัส
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์