ข้อมูลนักวิจัย วิภารัตน์ บุษยาตรัส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wiparat Busyatras
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891321XXX
  • E-Mail Addresswiparat_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประมาณคำสัญญาณโนฮาร์ดดิสก์ไดรพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00115
  จำนวนคนดู