ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เขมจิรา จามกม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissKhamjira Jarmkom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0875799XXX
  • E-Mail AddresLLLine_isocool1999@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาชีพแพทย์แผนไทย/วิทยาการด้านเภสัชภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ เขมจิรา จามกม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์