ข้อมูลนักวิจัย เขมจิรา จามกม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เขมจิรา จามกม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissKhamjira Jarmkom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0875799XXX
  • E-Mail AddressLLLine_isocool1999@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาชีพแพทย์แผนไทย/วิทยาการด้านเภสัชภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00065
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดมะไฟ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูสระผมจากสารสกัดกิ่งดาวอินคา หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ ผู้ร่วมวิจัย