ข้อมูลนักวิจัย เขมจิรา จามกม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เขมจิรา จามกม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khemjira Jarmkom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์087 579 9190, 08XXX
  • E-Mail AddressLLLINE_ISOCOOL 1999@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00154
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดมะไฟ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูสระผมจากสารสกัดกิ่งดาวอินคา หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ ผู้ร่วมวิจัย