ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในงานด้านโทรทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kunlapat Kanjanaparangkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0840358XXX
  • E-Mail Addreskan.kunlcpat@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอีเลคโทร เปียโน วาดภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00053
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในงานด้านโทรทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study of the Role and operations of the Thai Sign Language Interpreter Practice in Digital Television
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์