ข้อมูลนักวิจัย กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kunlapat Kanjanaparangkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0840358XXX
  • E-Mail Addresskan.kunlcpat@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอีเลคโทร เปียโน วาดภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00568
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย