ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นแปะจากสารสกัดลูกประคบสมุนไพร โดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addreskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00293
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นแปะจากสารสกัดลูกประคบสมุนไพร โดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์