ข้อมูลนักวิจัย นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addresskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00157
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาเจลฟิล์มสมุนไพรพอกเข่าสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Learning Theory (ELT) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : ผลของการฝึกการทรงตัว ด้วยวิดีโอเกมส์วีฟิทต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยจากสารสกัดพิกัดบัวน้ำทั้ง 5 ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : ผลของการออกกำลังกายฤาษีดัดตนต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การพัฒนาเจลจากสารสกัดสมุนไพรทับหม้อเกลือ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นแปะจากสารสกัดลูกประคบสมุนไพร โดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง หัวหน้าโครงการ