ข้อมูลนักวิจัย นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Narintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addresskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00109
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นแปะจากสารสกัดลูกประคบสมุนไพร โดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง หัวหน้าโครงการ