ข้อมูลงานวิจัย เทคนิคการนำเสนองานของบุคลากรในบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พลอย ศรีสุโร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Ploy Srisuro
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0897964XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชาสัมพันธ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เทคนิคการนำเสนองานของบุคลากรในบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Presentation Techniques of Staff in Advertising and Public Relations Agency
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พลอย ศรีสุโร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์