ข้อมูลนักวิจัย พลอย ศรีสุโร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พลอย ศรีสุโร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Ploy Srisuro
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0659494XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชาสัมพันธ์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00414
  จำนวนคนดู