ข้อมูลนักวิจัย พลอย ศรีสุโร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พลอย ศรีสุโร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPloy Srisuro
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0897964XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชาสัมพันธ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00020
  จำนวนคนดู