ข้อมูลงานวิจัย คู่มือวัฒนธรรมการสื่อสารของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการรับรู้ด้านความหลากหลายทางเพศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พลอย ศรีสุโร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Ploy Srisuro
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0659494XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชาสัมพันธ์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00121
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คู่มือวัฒนธรรมการสื่อสารของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการรับรู้ด้านความหลากหลายทางเพศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พลอย ศรีสุโร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์