ข้อมูลงานวิจัย สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลประภา ศรีหมุด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Kulprapa Srimud
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891436XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Some properties of the k-Pell numbers, k-Pell– Lucus numbers and their application
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์