ข้อมูลนักวิจัย กุลประภา ศรีหมุด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลประภา ศรีหมุด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Kulprapa Srimud
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891436XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00015
  จำนวนคนดู