ข้อมูลนักวิจัย กุลประภา ศรีหมุด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลประภา ศรีหมุด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kulprapa Srimud
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์089-143-6XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00029
  จำนวนคนดู