ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเม็ดอมสมุนไพรจากสารสกัดพิกัดตรีพิษจักร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรทัย สารกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Orathai Sarakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0815724XXX
  • E-Mail Addresaurata.kul@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญองค์ความรู้ด้านการแพทยืแผนไทยและสมุนไพร การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00173
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเม็ดอมสมุนไพรจากสารสกัดพิกัดตรีพิษจักร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of herbal lozenge tablets from Tripitjuk extract
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์