ข้อมูลนักวิจัย สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSiriphatr Chamutpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0922526XXX
  • E-Mail Addresssiriphatrc@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMolecular bidogy in Hornbill, Molecular biology in human pappiloma virus
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00059
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย พี่เลี้ยง 2. 2562 : ข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพิกัดบัวทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเจล ล้างหน้ามะขามผสมน้ำผึ้ง-นัยยา หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวจากส้มโอมือ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว หัวหน้าโครงการ