ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับการตรวจจับโลหะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนกอร เวชกรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanokorn Wechakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0982596XXX
  • E-Mail Addreskanokorn_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00047
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับการตรวจจับโลหะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of magnetic nanoparticles functionalized fluorescent sensors for the detection of metal ions
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ กนกอร เวชกรณ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์