ข้อมูลนักวิจัย กนกอร เวชกรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนกอร เวชกรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanokorn Wechakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0982596XXX
  • E-Mail Addresskanokorn_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00101
  จำนวนคนดู