ข้อมูลนักวิจัย กนกอร เวชกรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนกอร เวชกรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissKanokorn Wechakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0982596XXX
  • E-Mail Addresswechakorn5537855@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00025
  จำนวนคนดู