ข้อมูลนักวิจัย กนกอร เวชกรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanokorn Wechakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0982596XXX
  • E-Mail Addresskanokorn_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00399
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : อิมมูโนเซ็นเซอร์ที่เชื่อมกับคาร์บอนควอนตัมดอทสำหรับตรวจวัดการตกค้างของยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ในน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาคาร์บอนดอทจากน้ำตาลทรายที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาอิมมูโนเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดการตกค้างของนีโอมัยซินในน้ำนมดิบ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดงในแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาคาร์บอนดอทจากกากมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การพัฒนาคาร์บอนดอทจากมูลช้าง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมคาร์บอนดอทจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาเคโมเซนเซอร์ร่วมกับอนุภาคนาโนทองสำหรับตรวจวัดตะกั่วและการประยุกต์ใช้สำหรับสร้างแผ่นสตริปเพื่อตรวจวัดในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากโปรตีนทางเลือกคุณภาพสูงจากสารสกัดแมลง สำหรับลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ และการยับยั้งการสร้างเมลานิน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแมลงกินได้ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงโรคความจาเสื่อม และยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : เซนเซอร์ทางเคมีของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนเหล็กในน้ำ หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การจัดทำมาตรฐานของสารสกัดใบไผ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงาม ผู้ร่วมวิจัย 14. 2562 : การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับการตรวจจับโลหะ หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การพัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ที่มีรูพรุนขนาดกลางที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกกัวนิดิเนียมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย