ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์บทบาทและลักษณะเฉพาะของตัวละครฝ่ายร้ายในภาพยนตร์ไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ภัสสร สังข์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Patsorn Patsorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0863252837,084124XXX
  • E-Mail Addrespatsorn_sungsri@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน/วิเคราะห์ภาพยนต์/วิเคราะห์และออกแบบสื่อ,วิเคราะห์สื่อ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์บทบาทและลักษณะเฉพาะของตัวละครฝ่ายร้ายในภาพยนตร์ไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The analysis the role and characteristic of Thai film villain
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ภัสสร สังข์ศรี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์