ข้อมูลนักวิจัย ภัสสร สังข์ศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ภัสสร สังข์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Patsorn Patsorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0863252837,084124XXX
  • E-Mail Addresspatsorn_sungsri@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน/วิเคราะห์ภาพยนต์/วิเคราะห์และออกแบบสื่อ,วิเคราะห์สื่อ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู