ข้อมูลงานวิจัย สมบัติบางประการของจาคอปส์ทอลควอเทอร์เนียนและจาคอปส์ทอลลูคัสควอเทอร์เนียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นนธิยา มากะเต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.NONTHIYA MAKATE
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0817438XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนในรายวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติบางประการของจาคอปส์ทอลควอเทอร์เนียนและจาคอปส์ทอลลูคัสควอเทอร์เนียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Some properties of Jacobsthal Quaternions and Jacobsthal-Lucas Quaternions
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ นนธิยา มากะเต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์