ข้อมูลนักวิจัย นนธิยา มากะเต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นนธิยา มากะเต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNONTHIYA MAKATE
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0817438XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนในรายวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00018
  จำนวนคนดู