ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาะเกร็ด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นวพรรษ การะเกตุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nawapat Karaket
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์090 552 8 999 , 0XXX
  • E-Mail AddresKaraket55@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการสื่อสาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาะเกร็ด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of Info graphics Media for Public Relations in Ko Kret Creative Industry Village Learning Center
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นวพรรษ การะเกตุ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์