ข้อมูลนักวิจัย นวพรรษ การะเกตุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นวพรรษ การะเกตุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nawapat Karaket
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์090 552 8 999 , 0XXX
  • E-Mail AddressKaraket55@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการสื่อสาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00032
  จำนวนคนดู